hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)


Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Jako každoročně, i letos se ČOPN zapojí do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Veřejná stanoviště, která budou k dispozici všem zájemcům o spirometrické vyšetření, budou umístěna v obchodních centrech
v Hradci Králové (20. 11. 2017, OC Aupark),
Olomouci (21. 11. 2017, OC Šantovka)
a v Praze (22. 11. 2017, OC Letňany).

Stanoviště budou v provozu v době od 12.00 – 19.00 hod.

Bezplatnému měření spirometrie bude věnován den 22. 11. 2017, kdy budou pro zájemce otevřeny některé plicní ambulance.

Seznam pracovišť, která se rozhodla do akce zapojit a uvedený den umožní zájemcům spirometrické vyšetření.

Přednáškový den při příležitosti Světového dne CHOPN v ČR se uskuteční dne 24. 11. 2017 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.

Akce je součástí celoživotního vzdělávání lékařů (Registr ČLK 48926, akce je hodnocena 5 kredity) a sester (akce je garantována ČAS pod číslem 1775/2017).

Program

Po skončení přednáškového dne se jako obvykle uskuteční "Kulatý stůl", setkání zástupců členů ČOPN - laiků a odborníků.

Pro další informace sledujte tyto stránky!


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Další setkání pacientů s IPF, tentokrát na téma plicní rehabilitace, se bude konat ve dnech 20. 11. a 4. 12. 2017 od 15.30 hod. v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, 142 00 – pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání (1. patro, v budově je k dispozici výtah).

Program a bližší informace.

Zájem o účast na akcích 20. 11. a 4. 12. 2017 prosím jako obvykle potvrďte na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

První letošní beseda se konala dne 13. 2. 2017 na téma Novinky v diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy, další akce na téma Lázeňská péče pro nemocné s plicními nemocemi, zejména IPF proběhla dne 13. 3. 2017. Následovalo setkání dne 29. 5. 2017 Paliativní péče a její možnosti a setkání, zaměřené na problematiku plicní transplantace dne 26. 6. 2017 (viz fotogalerie).

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Přednášky uskutečněné v loňském roce:

13. 1. 2016

14. 3. 2016

11. 4. 2016 - Psychologická pomoc při plicním onemocnění

6. 6. 2016 - Sociální problematika a možná řešení

19. 9. 2016 Práva pacienta v systému zdravotního pojištění a přístup k nákladné léčbě

28. 11. 2016 - Výživa

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů se sarkoidózou

V rámci XXVI. Moravskoslezských dnů pneumologie se dne 6. 10. 2017 uskutečnilo v Olomouci 2. Setkání pacientů se sarkoidózou.

Přítomní členové ČOPN také rozhodli o ustavení

Klubu ČOPN pro sarkoidózu.

Žádost o potvrzení klubu ve smyslu stanov bude předložen nejbližšímu výboru ČOPN.

Program setkání

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc, fotografie z akcí jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. První letošní setkání se uskutečnilo dne 5. 4. 2017 s tímto programem:


Další akce, tentokrát pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila dne 3. 5. 2017,

program setkání.

Dosud se uskutečnily akce:

15. 12. 2015

27. 1. 2016

29. 3. 2016

22. 6 2016

12. 10. 2016


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb, Taussigova 1172, Praha 8. První letošní beseda se uskutečnila dne 19. 4. 2017 od 14.00 hod. na téma Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže.

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

Další akce se konala dne 25. 10. 2017, téma: Lázeňská péče. prezentovala MUDr. Ljiljana Marič, vicenprezidentka Svazu léčebných lázní ČR (viz fotogalerie).

.

Další plánované aktivity pro r. 2017

Plán letošních akcí obsahuje všechny tradiční aktivity ČOPN, jako jsou:

Bezplatné spirometrické vyšetření pro veřejnost

Dne 6. 4. 2017 se zástupci ČOPN zúčastnili osvětové zdravotní akce Global Safety Day v prostorách organizace BASF. V průběhu celého dne ČOPN zajistil přednášku na téma plicních nemocí, zejména CHOPN a astmatu, a následné spirometrické vyšetření pro cca 50 přítomných zájemců (viz fotogalerie).

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

První letošní osvětová přednáška, zaměřené na CHOPN a astma, se uskutečnila dne 20. 9. 2017 v Klubu aktivního stáří, Praha 2 , další akce proběhla dne 26. 9. 2016 v Klubu Totem v Plzni.

Fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii.


Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2017 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 3 * Návštěvy dnes 3    Celkem 21122 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |