hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze od ledna 2016 a jsou přístupné i pacientům s jinými diagnózami. Dosud se uskutečnilo celkem 12 akcí zaměřených jak na pacienty s IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí.

Pro letošní rok plánujeme intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení. První setkání se uskutečnilo dne 19. 3. 2018, fotografie z první lekce jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. Další lekce se bude konat

23.4. 2018 od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Program setkání

Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Těšíme se na první setkání s vámi v r. 2018!

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů se sarkoidózou

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic.

Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc dne 20. 3. 2018.

Program setkání


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb, Taussigova 1172, Praha 8, od r. 2017. Dosud se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Předběžně ve druhé polovině května plánujeme cyklus cvičebních lekcí, zaměřených na

plicní rehabilitaci.

Podrobnosti budou včas oznámeny na těchto stránkách.

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Jako každoročně, i letos můžete počítat s přednáškovým dnem v prostorách Lékařského domu v Praze 2 a závěrečným setkáním zástupců pacientů a lékařů. Celkový rozsah a přesné termíny akcí, především bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, budou v návaznosti na dohodu s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČFPS), včas oznámeny na těchto stránkách.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 4 * Návštěvy dnes 27    Celkem 22855 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |