hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)


Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Další setkání, zaměřené na problematiku plicní transplantace, se uskutečnilo v Thomayerově nemocnici dne 26. 6. 2017. Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

První letošní beseda se konala dne 13. 2. 2017 na téma Novinky v diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy,, další akce na téma Lázeňská péče pro nemocné s plicními nemocemi, zejména IPF proběhla dne 13. 3. 2017. Následovalo setkání dne 29. 5. 2017 Paliativní péče a její možnosti (viz fotogalerie).

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Přednášky uskutečněné v loňském roce:

13. 1. 2016

14. 3. 2016

11. 4. 2016 - Psychologická pomoc při plicním onemocnění

6. 6. 2016 - Sociální problematika a možná řešení

19. 9. 2016 Práva pacienta v systému zdravotního pojištění a přístup k nákladné léčbě

28. 11. 2016 - Výživa

V případě zájmu o účast na besedě je třeba se předem zaregistrovat na adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů se sarkoidózou

V rámci XXVI. Moravskoslezských dnů pneumologie se dne 6. 10. 2017 uskuteční v Olomouci

2. Setkání pacientů se sarkoidózou.

Pro zájemce jsou připraveny přednášky o sarkoidóze i další zajímavá témata.

Program naleznete zde

V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na adrese: lia.hubackova@fnol.cz, nebo Silvie.Kreiselova@fnol.cz

Na akci jste srdečně zváni!

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc, fotografie z akcí jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. První letošní setkání se uskutečnilo dne 5. 4. 2017 s tímto programem:


Další akce, tentokrát pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila dne 3. 5. 2017,

program setkání.

Dosud se uskutečnily akce:

15. 12. 2015

27. 1. 2016

29. 3. 2016

22. 6 2016

12. 10. 2016


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb, Taussigova 1172, Praha 8. První letošní beseda se uskutečnila dne 19. 4. 2017 od 14.00 hod. na téma Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže.

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

Další akce se koná dne 25. 10. 2017 od 14.00 hod., téma: Lázeňská péče.

.

Další plánované aktivity pro r. 2017

Plán letošních akcí obsahuje všechny tradiční aktivity ČOPN, jako jsou:

Bezplatné spirometrické vyšetření pro veřejnost

Dne 6. 4. 2017 se zástupci ČOPN zúčastnili osvětové zdravotní akce Global Safety Day v prostorách organizace BASF. V průběhu celého dne ČOPN zajistil přednášku na téma plicních nemocí, zejména CHOPN a astmatu, a následné spirometrické vyšetření pro cca 50 přítomných zájemců (viz fotogalerie).

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

První letošní osvětová přednáška, zaměřené na CHOPN a astma, se uskutečnila dne 20. 9. 2017 v Klubu aktivního stáří, Praha 2 (fotografie z akce najdete ve fotogalerii).

Další akce se koná dne 26. 9. 2016 od 14.00 hod. v Klubu Totem v Plzni.

V případě zájmu o účast se na nás obraťte na adrese copn@copn.cz.


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Akce Světového dne CHOPN se uskuteční ve druhé polovině listopadu. Podrobnosti o jednotlivých aktivitách budou včas oznámeny.

Pro další informace sledujte tyto stránky!


Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2017 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 2 * Návštěvy dnes 9    Celkem 16344 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |