hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Z důvodu dočasného pozastavení akcí ČOPN neorganizuje plánované setkání dne 18. 3. 2020 na téma Výživa u pacientů s chronickým fibrotizujícím plicním procesem.

O uskutečnění dalších setkání, plánovaných v termínech

15. 4. a 6. 5. 2020,

budete informováni na těchto stránkách.

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 21 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V roce 2018 proběhl intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018, 18. 6. 2018 a 28. 11. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

V r. 2019 se setkání konala ve dnech 6. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6. a 13. 11. 2019.

Program setkání 6. 3. a 10. 4. 2019

Program setkání 15. 5. a 12. 6. 2019

Program setkání 13. 11. 2019

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Poslední pacientské setkání s bohatým programem se uskutečnilo dne

4. prosince 2019

na Teoretických Ústavech LF UP v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Další setkání se uskuteční po dočasném pozastavení aktivit pro pacienty, o termínech a tématech budete včas informováni na těchto stránkách.

Program setkání dne 4. 12. 2019

Program setkání dne 17. 6. 2019

Program setkání dne 26. 3. 2019

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo šestnáct besed a šest pacientských bloků při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V roce 2020 je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

Fotografie z akcí jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Svoji účast na akcích prosím potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

První jarní lekce plicního rehabilitačního cvičení, plánovaná na 16. 3. 2020, byla z důvodu dočasného pozastavení aktivit zrušena. O dalších lekcích, plánovaných na termíny 20. 4., 18. 5. a 15. 6. 2020, vždy od 14.00 hod., se informujte na těchto stránkách!

Dosud se uskutečnilo již 12 lekcí skupinového cvičení, zaměřených především na CHOPN a astma. Setkání se konají v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod.

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.


Aktivity ČOPN v Plzni

Činnost ČOPN v Plzni je převážně zaměřena na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

V případě zájmu o činnost spolku a účast na akcích se prosím obraťte na adresu jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Setkání se konají od jara 2018 na EUC klinice, Denisovo nábřeží 4, Plzeň a jsou zaměřena zejména na pacienty, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. První akce proběhla dne 4. 6. 2018. Schůzky připravuje MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. Za ČOPN se setkání účastí jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro vhodná občanská uskupení, např. kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 a 2018 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

V roce 2019 se také opětovně uskutečnily osvětové besedy pro osmé třídy ZŠ Tupolevova v Letňanech na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření, a to dne 4. 4. 2019.

Další besedy proběhly dne 8. 10. 2019 v klubu seniorů Totem Plzeň a dne 30. 10. 2019 v klubu seniorů Prahy 9.

Besedy jsou vždy doplněny orientačním spirometrickým vyšetřením, o které je standardně velký zájem.

Fotografie z uskutečněných setkání najdete ve fotogalerii.


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Jako každoročně, i v r. 2019 se ČOPN zapojil do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Otevření veřejných stanovišť v obchodních centrech

v Hradci Králové (18. 11. 2019, OC Aupark),

v Praze (19. 11. 2019, OC Nový Smíchov),

Olomouci (20. 11. 2019, OC Šantovka)

a v Ústí nad Labem (21. 11. 2019, OC Forum)

využilo pro orientační změření spirometrie zhruba 700 zájemců. Další stovky zájemců navštívily dne 20. 11. 2019 některou z ambulancí, které se k akci připojily a umožnily spirometrické vyšetření všem bez ohledu na spádovost a objednání.

Seznam ambulancí

Nedílnou součástí aktivit je již tradičně také přednáškový den, který se uskutečnil dne 22. 11. 2019 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2. Účastníci akce, která byla součástí celoživotního vzdělávání lékařů a sester a zároveň byla přístupná i pacientům a dalším zájemcům o problematiku z řad laické veřejnosti, vyslechli 13 zajímavých přednášek.

Všechny aktivity byly zakončeny již pátým setkáním zástupců lékařů a pacientů u "Kulatého stolu".

Program

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000.

Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří nám akce pomohli uskutečnit!


Členská schůze

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne

26. 6. 2019 od 16.00 hod.

v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře) náhradní zasedání, které je ve smyslu stanov usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Náhradní zasedání členské schůze řádně proběhlo a projednalo všechny body programu.

 • Zápis z náhradního zasedání členské schůze ČOPN dne 26. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  Přílohy 1--6Přílohy 1--6


 • Zápis z členské schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  PřílohaPříloha


  Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

  Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


     Copyright © 2020 Český občanský spolek proti plicním nemocem
  Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 5    Celkem 252475 
  backZpět
  upNahoru | 
  homeDomů |