hlavicka

Publikace

MUDr. Stanislav Kos, CSc
MUDr. Stanislav Kos, CSc

Společně proti plicním nemocem - rozšířené vydáníSpolečně proti plicním nemocem - rozšířené vydání

Společně proti plicním nemocemSpolečně proti plicním nemocem

Jak žít s CHOPN?Jak žít s CHOPN?

Plicní rehabilitacePlicní rehabilitace

Vážení přátelé,
moderní medicína, plicní lékařství nevyjímaje, nám dnes umožňuje pro zlepšení kvality života pacientů využívat nejnovější léčebné postupy. Základní a nezastupitelný předpoklad pro úspěšnou léčbu však zůstává stále stejný – dobrá spolupráce pacienta a lékaře a s tím související co nejlepší vzájemná informovanost mezi laickou a odbornou veřejností.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci. Jeho členy jsou jak odborníci – plicní lékaři, tak pacienti s plicními nemocemi i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Jedním z hlavních cílů je proto zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

ČOPN se ve své činnosti věnuje všem častým a závažným plicním nemocem a jeho členy jsou i významní odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají na nejvyšší úrovni. Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. V oblasti edukace veřejnosti a vzájemné spolupráce však nadále nacházíme velký potenciál pro zlepšení současného stavu. V předkládané brožuře Vám kromě stručné informace o činnosti ČOPN nabízíme obecné údaje o častých a chronických plicních nemocech a o základech jejich moderní léčby. Těšíme se na novou a další spolupráci s Vámi

MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda ČOPN

   Copyright © 2020 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 5    Celkem 252475 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |