hlavicka

ČOPN je zkratka pro Český občanský spolek proti plicním nemocem


Základní cíl ČOPN


Zvyšování obecné informovanosti o plicních nemocech, spolupráce při zkvalitňování života pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti o moderních trendech léčby, zlepšení vzájemné informovanosti odborné a laické veřejnosti, zdůrazňování zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými organizacemi i institucemi


Ustavení ČOPN


ČOPN byl založen jako České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) v lednu 2000. Zakladateli jsou členové ČPFS, kteří se této problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují: prof. MUDr. V. Vondra, DrSc., doc. MUDr. J. Musil, PhD. a MUDr. S. Kos, CSc. ČOPN je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sídlem organizace je Plicní oddělení ZZ - Smíchov, Kartouzská 204/6, 150 98 Praha 5. tel., fax: +420 205 322 705, e-mail info@copn.cz.


Důvody vzniku ČOPN


ČOPN vznikl poté, co byl vytvořen v lednu 1997 sbor expertů zabývající se CHOPN, z řady zemí světa a tento sbor vyhlásil akci GOLD (Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN). Potřeba akce GOLD a obdoba v jednotlivých zemích vyplývá z následujících kvalitativně doložených důkazů:

- stoupá mortalita na CHOPN v mnoha zemích světa
- finanční náklady na CHOPN jsou tak veliké jako na plicní rakovinu a zhruba 2x větší než na bronchiální astma.


Na základě obecné poptávky po rozšíření činnosti ČOPN i na další plicní diagnózy a zapojení laiků-pacientů do činnosti ČOPN rozhodla náhradní valná hromada ČOPN dne 21. 3. 2015 o restrukturalizaci ČOPN na pacientskou organizaci, která bude při naplňování cílů nabízet spolupráci odborných lékařů s laiky. Tím bude zajištěna jednak potřebná odborná úroveň činnosti, jednak kvalitní vzájemná informovanost laické a odborné veřejnosti. Zároveň ČOPN dostál svým zákonným povinnostem, vyplývajícím z novely občanského zákonníku (transformace občanských sdružení na spolky). Název organizace-spolku byl změněn na


Český občanský spolek proti plicním nemocem.

   Copyright © 2020 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 3    Celkem 252517 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |