hlavicka

SVĚTOVÝ DEN CHOPN

 
 
kategorie :

Akce Světového dne CHOPN 2019 se uskutečnily ve dnech 18. - 22. 11. 2019.
Vybrané ambulance byly pro zájemce otevřeny dne 20.11.2019.
Stanoviště v Obchodních centrech byla v provozu ve dnech 18. - 21. 11. 2019.
Akce byly ukončeny přednáškovým dnem
22. 11. 2019

Více informací

SOS PRAHA 8

 
 
kategorie :

Poslední letošní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnily ve dnech 7. 10. a 21. 10. 2019, další setkání plánujeme na

jaro 2020 .

Termíny budou včas oznámeny na těchto stránkách.

Více informací

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

 
 
kategorie :

Poslední letošní pacientské setkání s bohatým programem se uskutečnilo dne
4. prosince 2019

na Teoretických Ústavech LF UP v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Akce budou pokračovat v r. 2020.

Více informací

THOMAYEROVA NEMOCNICE PRAHA

 
 
kategorie :

Poslední letošní setkání, tentokrát na téma Klinická zkoušení potenciálních léků a IPF, se uskutečnilo dne 13. 11. 2019 od 15.30 hod.

Další akce jsou plánovány na r. 2020 a budete o nich včas informováni na těchto stránkách!

Více informací

AKTIVITY ČOPN V PLZNI

 
 
kategorie :

Činnost ČOPN v Plzni je převážně zaměřena na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

V případě zájmu o činnost spolku a účast na akcích se prosím obraťte na adresu jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Více informací

DALŠÍ AKTIVITY

 
 
kategorie :

Pacientská rada VZP, komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci Ministerstva zdravotnictví České republiky

Iniciativa Hlas onkologických pacientů

Poradna pro sociální problémy, související s plicním onemocněním

Více informací

VAŠE ZKUŠENOSTI

 
 
kategorie :

Ochranné roušky

Se svojí osobní zkušeností s touto ochrannou pomůckou vás seznámí členka ČOPN paní Jaroslava.

Pro plicní pacienty nyní 50% sleva na roušky a šátky z nanovláken!

Více informací

RAKOVINA PLIC

 
 
kategorie :

Rakovina plic je celosvětově jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Postiženi jsou častěji muži, u nichž je rakovina plic nejčastější příčinou smrti ze všech nádorů, v poslední době se ale významně zvyšuje počet onemocnění i u žen.
Rádi bychom upozornili na možnost využití aktivit společnosti Amelie, z.s.
pro onkologicky nemocné!

Více informací

ASTHMA BRONCHIALE

 
 
kategorie :

Co je astma?

Chronické celoživotní zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je spojen se zužováním průdušek, které se nepřiměřeně stahují, což vede k příznakům nemoci. Jsou to pískoty při dýchání, dušnost, tlak na hrudi a kašel, především v noci nebo časně ráno.

Více informací

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ
NEMOC (CHOPN)

 
 
kategorie :

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny. Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu.

Více informací

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY

 
 
kategorie :

Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou zpravidla oboustranná difúzní onemocnění plicní tkáně. Jde o velmi různorodou skupinu převážně vleklých nenádorových chorob, které postihují oblast plicních sklípků, průdušinek, kapilár a vmezeřeného pojiva. Odhaduje se, že existuje přes 200 klinických jednotek.

Více informací

VLIV PLICNÍCH CHOROB
NA KVALITU ŽIVOTA

 
 
kategorie :

Onemocnění dýchacího ústrojí, ať již spojená se zúžením (obstrukcí) průdušek (chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN, průduškové astma a další), s přestavbou plicní tkáně (např. CHOPN, plicní fibróza) nebo s jinými procesy, významným způsobem ovliv- ňují život nemocných.

Více informací

SPOLUPRÁCE PACIENT-PRAKTICKÝ
LÉKAŘ-PLICNÍ LÉKAŘ

 
 
kategorie :

Jak v prevenci, tak i v diagnostice a následné léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velice důležitá spolupráce nejenom mezi pacientem a lékařem, ale i mezi praktickým lékařem a plicním lékařem, v odborných kruzích nazývaným pneumolog.

Více informací

UPOZORNĚNÍ GDPR

 
 
kategorie :

Vážení členové Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN), dovolujeme si Vás upozornit na zásady ochrany osobních údajů, vyplývající ze směrnice GDPR.
Pro další podrobnosti prosím klikněte na odkaz "více informací".

Více informací

NAPIŠTE NÁM

 
 
kategorie :

Zde nám prosím zanechte vzkaz či připomínku Nezapomeňte, prosím, uvést zpětný kontakt (e-mail atp.), abychom Vám mohli odpovědět.

img
K zodpovězení postoupíme i dotazy na sociální problémy, související s plicním onemocněním.

Více informací

ČLENSKÁ SCHŮZE

 
 
kategorie :

Náhradní zasedání členské schůze ČOPN se uskutečnilo dne

26. 6. 2019 od 16.00 hod.
v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře). Náhradní zasedání členské schůze řádně proběhlo a projednalo všechny body programu.

Více informací


   Copyright © 2020 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 2 * Návštěvy dnes 1    Celkem 251022 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |