Odložení akcí
Vážení přátelé, vzhledem k aktuální situaci ohledně rizika nákazy virem COVID-19 (koronavirus) rozhodl výbor ČOPN o odložení aktivit, zaměřených na rizikové skupiny obyvatel, zejména osoby s chronickým plicním onemocněním a seniory. Jakmile to bude možné, rádi se s Vámi setkáme na dalších akcích.
Děkujeme za pochopení, výbor ČOPN

SPOLEČNĚ PROTI PLICNÍM NEMOCEM

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), anglicky Czech Civic Association Against Lung Diseases, je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci. Jeho členy jsou jak odborníci – plicní lékaři, tak pacienti s plicními nemocemi i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Jedním z hlavních cílů je proto zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

KORONAVIRUS

 
 
kategorie :

Aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky
Pro další informace klikněte na čísla

1 2
a následující soubor

Více informací

SOS PRAHA 8

 
 
kategorie :Jarní lekce RHB cvičení jsou prozatím odloženy, o obnovení budete informováni na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Více informací

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

 
 
kategorie :

Poslední pacientské setkání s bohatým programem se uskutečnilo dne
4. prosince 2019
na Teoretických Ústavech LF UP v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Akce budou pokračovat v r. 2020 po obnovení pacientských aktivit.

Více informací

THOMAYEROVA NEMOCNICE PRAHA

 
 
kategorie :Z důvodu dočasného pozastavení aktivit se ČOPN prozatím neúčastní organizace besed v Thomayerově nemocnici.

Děkujeme za pochopení.

Více informací

AKTIVITY ČOPN V PLZNI

 
 
kategorie :

Činnost ČOPN v Plzni je převážně zaměřena na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

V případě zájmu o činnost spolku a účast na akcích se prosím obraťte na adresu jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Více informací

ODEŠEL PROF. KOLEK

 
 
kategorie :

Dne 30. 1. 2020 nás náhle opustil

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

přednosta pneumologické kliniky FN Olomouc a místopředseda ČPFS, dlouholetý spolupracovník a člen výboru ČOPN.

Čest jeho památce!

Více informací

DALŠÍ AKTIVITY

 
 
kategorie :

Pacientská rada VZP, komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci Ministerstva zdravotnictví České republiky

Iniciativa Hlas onkologických pacientů

Poradna pro sociální problémy, související s plicním onemocněním

Více informací

VAŠE ZKUŠENOSTI

 
 
kategorie :

Ochranné roušky


Se svojí osobní zkušeností s touto ochrannou pomůckou vás seznámí členka ČOPN paní Jaroslava.

Pro další informace klikněte zde

Více informací

RAKOVINA PLIC

 
 
kategorie :

Rakovina plic je celosvětově jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Postiženi jsou častěji muži, u nichž je rakovina plic nejčastější příčinou smrti ze všech nádorů, v poslední době se ale významně zvyšuje počet onemocnění i u žen.
Rádi bychom upozornili na možnost využití aktivit společnosti Amelie, z.s.
pro onkologicky nemocné!

Více informací

ASTHMA BRONCHIALE

 
 
kategorie :

Co je astma?

Chronické celoživotní zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je spojen se zužováním průdušek, které se nepřiměřeně stahují, což vede k příznakům nemoci. Jsou to pískoty při dýchání, dušnost, tlak na hrudi a kašel, především v noci nebo časně ráno.

Více informací

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ
NEMOC (CHOPN)

 
 
kategorie :

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny. Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu.

Více informací

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY

 
 
kategorie :

Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou zpravidla oboustranná difúzní onemocnění plicní tkáně. Jde o velmi různorodou skupinu převážně vleklých nenádorových chorob, které postihují oblast plicních sklípků, průdušinek, kapilár a vmezeřeného pojiva. Odhaduje se, že existuje přes 200 klinických jednotek.

Více informací

VLIV PLICNÍCH CHOROB
NA KVALITU ŽIVOTA

 
 
kategorie :

Onemocnění dýchacího ústrojí, ať již spojená se zúžením (obstrukcí) průdušek (chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN, průduškové astma a další), s přestavbou plicní tkáně (např. CHOPN, plicní fibróza) nebo s jinými procesy, významným způsobem ovliv- ňují život nemocných.

Více informací

SPOLUPRÁCE PACIENT-PRAKTICKÝ
LÉKAŘ-PLICNÍ LÉKAŘ

 
 
kategorie :

Jak v prevenci, tak i v diagnostice a následné léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velice důležitá spolupráce nejenom mezi pacientem a lékařem, ale i mezi praktickým lékařem a plicním lékařem, v odborných kruzích nazývaným pneumolog.

Více informací

UPOZORNĚNÍ GDPR

 
 
kategorie :

Vážení členové Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN), dovolujeme si Vás upozornit na zásady ochrany osobních údajů, vyplývající ze směrnice GDPR.
Pro další podrobnosti prosím klikněte na odkaz "více informací".

Více informací

   Copyright © 2020 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 5    Celkem 252475 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |